Glömmer bort antalet missade dagar i Ramadhân

Fråga: En kvinna har utelämnat fastan några dagar och glömt i fall hon har kompenserat dem eller inte. Hon kan bara komma ihåg att hon hade en dag att ta igen. Skall hon fasta de dagarna ånyo eller utgå ifrån det hon är övertygad om?

Svar: Om hon är övertygad om att hon har en dag att ta igen, är hon bara skyldig att ta igen en dag.

Om hon är övertygad om att hon är ålagd att ta igen en dag men vet inte huruvida hon har fastat den eller inte, måste hon fasta den. I princip har hon den dagen på samvetet. Följaktligen måste hon fasta den.

Om hon betvivlar i fall hon har en eller två dagar att ta igen, fastar hon enkom en dag. Men om hon vet att hon har en eller flera dagar att ta igen men inte om hon har gjort det, måste hon fasta dem. I princip har de inte tagits igen.