Glömmer betala allmosa på sålda dadlar

Fråga: Om odlaren säljer sina dadlar och glömmer bort att betala allmosa på dem, skall han då köpa allmosan eller ge motsvarande värde i pengar. Var går gränsen för allmoseplikten?

Svar: Om en person säljer sina dadlar eller sin odling, betalar han dess värde i allmosa. Dels är det rättvisare, dels är det nyttigare för dagens fattiga. Så om du säljer dadlarna för 10.000, så skall du ge 1/20 i allmosa, nämligen 500.