Glömmer att han inte har glömt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/289-290)

405 – Jag frågade min fader om en man som glömmer bort ett moment i sista Rak´ah, reser sig upp till nästa Rak´ah och inser därefter att han inte alls har glömt bort det. Vad ska han göra? Han svarade:

Så fort han erinrar sig sätter han sig ned och gör två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm.”