Glömde uttala avsikt inför ´Umrah

Fråga: En person som skulle slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران) nämnde inte ´Umrah när han väl gick in i Ihrâm. Han sade bara:

لبيك اللهم بحجة

”Allâh! Jag besvarar Dig med vallfärd.”

Påverkar det hans ´Umrah?

Svar: Allt handlar om avsikten. Om han avsåg att slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران), anses han göra det ehuru han inte uttalade det. Uttalet är inget villkor. Poängen ligger i avsikten.