Glömde skölja mun och snyta näsa

119 – Jag läste för min fader:

En man glömde skölja munnen och snyta näsan, bad i det tillståndet och erinrade sig det först efter bönen eller i bönen. Han svarade: ”Han ska ta igen bönen. Och om han erinrar sig det i bönen bryter han bönen och går och sköljer munnen och snyter näsan.”