Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu?

Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. Därefter får han byta om till sina vanliga kläder.