Glömde läsa Basmalah i bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 B)

Fråga: Imamen glömde läsa Basmalah i bönen. Är hans bön ogiltig?

Svar: Om imamen glömmer läsa Basmalah, så är bönen inte ogiltig. Detsamma gäller den ensamme bedjaren och den ledde. Basmalah är inte en vers i al-Fâtihah utan en enskild vers som nämns inför varje sura frånsett at-Tawbah.