Glömde bort att han var imam och avslutade bönen själv

Fråga: Imamen ledde människorna i bönen. I sista Sudjûd glömde han bort att han var imam och gjorde Takbîr tyst varpå samlingen förblev i Sudjûd till dess att han avslutade bönen. Vad skall de göra?

Svar: De får gå upp, läsa Tashahhud och avsluta bönen. De får göra Tashahhud, ändock det är efter deras imams Taslîm, och avsluta bönen.