Glöm inte sandalerna!

Muslim sade:

2096 – Salamah bin Shabîb berättade för mig: al-Hasan bin A´yan berättade för mig: Ma´qil berättade för mig, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga under en militärexpedition:

Ha ofta på er sandaler. En man är en ryttare så länge han har på sig sandaler.”

Det vill säga att han liknar en ryttare som tar sig fram enkelt, tröttas ut lite och skyddar sina fötter mot strävhet, törnar och andra besvärligheter som finns på vägen.

Hadîthen bevisar att det är rekommenderat att ta med sandaler och annat som resenären kan behöva samt att det är rekommenderat för reseledaren att påminna sina resekamrater om sådant.