Glöm inte föräldrarnas rättighet

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till Mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].”1

Om föräldrarna befaller dig att synda oavsett syndens storlek, och framför allt avguderiet som är den största synden, så skall du inte lyda dem i det. De har ingen som helst rätt att befalla dig till synd oavsett om det rör sig om avguderi eller någon annan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”2

Om de hjälper dig med att lyda Allâh, vägleder dig och uppfostrar dig rätt, så är det till deras egen fördel. Och om de far vilse och befaller dig att avguda vid Allâhs (´azza wa djall) sida, så skall du inte lyda dem. Det betyder dock inte att du inte skall vara dem tillgiven utom det. Du får inte glömma inte deras rättighet:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

”Omge dem i detta liv som sig bör.”

Var bra mot dem, visa dem tillgivenhet och försörj dem ehuru de är otrogna. Visa dem tillgivenhet inom det som inte är synd. Tjäna dem och uppfyll deras krav. Det hör till att omge dem i detta liv som sig bör. Gör allt som de ber dig om så länge det inte är en synd. Föräldrarnas rättighet upphävs inte om de så skulle falla i innovationer och avguderi. Du måste omge dem i detta liv som sig bör.

131:15

2al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).