Globalt avguderi

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (7/623-624)

Det har blivit utspritt över hela jordklotet att i samband med svårigheter vända sig till andra än Allâh (djallâ wa ´alâ), vilket de även gör nära Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och vid gravar vilkas lik de tror väl om. De påstår att handlingen hör till Allâhs religion och påvisar kärlek till och vördnad för Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de rättfärdiga. Allt det är en stor lögn. Dessutom innebär det kränkning av Allâhs helighet och Hans Sändebuds helgd. Ty om särskilda rättigheter som tillkommer Skaparen allena tillägnas Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annan som man tror väl om, förtjänar man Allâhs, Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de sanningstrogna anhängarnas vrede.