Glädje över rätt svar

al-Bukhârî sade:

62 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för oss, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ett träd vars blad inte faller och det liknar en muslim. Berätta för mig vad det är för träd.” Människorna började spekulera i träden i öknen. Det slog mig att det är en palm. Därefter sade de: ”Allâhs sändebud! Berätta för oss om det.” Han sade: ”Det är palmen.”

Hadîthen bevisar också att det är tillåtet att bli glad om man svarar rätt. Ty när Ibn ´Umar berättade detta för ´Umar önskade ´Umar att hans son svarade på frågan. Ibn ´Umar tänkte ju på palmen, men i och med att han var den yngste i sittningen vågade han inte tala.

Om någon undrar vad det finns för likhet mellan palmen och muslimen, så består de båda av mycket gott och många fördelar. Om en människa skulle räkna palmens fördelar skulle hon kommit upp i tjugo-trettio stycken.