Glada och positiva muslimer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, Djuz’ ´Amma, sid. 247-248

Om Allâh vidgar en persons bröst gentemot Hans universella domar, finner du honom nöjd med Allâhs beslut och lugn. Du hör honom säga:

Jag är slav, Allâh är Herre och Han gör vad Han vill.”

En person i ett sådant tillstånd är alltid glad. Han känner varken oro eller bekymmer. Visserligen smärtar han, men han bärs inte iväg av oro och bekymmer. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”1

Ett vidgat bröst accepterar såväl Allâhs religiösa domar som Hans universella domar. Han besväras inte alls av dem. Vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det bästa exemplet för det. Därför ser vi honom vara den mest gudfruktiga människan, lydigaste människan gentemot Allâh och tålmodigast med Allâhs beslut. Vad gjorde folk med honom när han inledde sin kallelse? Vilka sjukdomar drabbades han av? Hans feber motsvarade två mäns feber. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag kom in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som hade en mycket hög feber. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Din feber är mycket hög.” Han sade: ”Ja. Min feber är som två av era mäns feber.” Jag sade: ”Det är för att du belönas dubbelt.” Han sade: ”Ja. Det är därför. Det finns inte en muslim som sticker sig på en törn utan Allâh stryker bort hans synder med den såsom trädet tappar sina löv.”2

Han till och med smärtade svårt innan han dog. Han var den tålmodigaste av de tålmodiga. Tålamod är en hög rang och uppnås bara genom något förtjänstfullt.

1Muslim (2999).

2al-Bukhârî (5648) och Muslim (2571).