Glada nyheter till alla muslimer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, Djuz’ ´Amma, sid. 253-254

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”För med svårigheten följer lättnad! Med svårigheten följer lättnad!”1

Detta är en glad nyhet från Allâh (´azza wa djall) till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och resten av samfundet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drabbades av svårigheter i Makkah, Tâ’if och likaså i Madînah på grund av hycklarna. Allâh sade:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”För med svårigheten följer lättnad! Med svårigheten följer lättnad!”

Såsom Vi har öppnat ditt bröst, lyft av bördan från dig och upphöjt din benämning, vilka i sig är väldiga gåvor, kommer även svårigheter som drabbar dig efterträdas av lättnad. Ibn ´Abbâs sade i samband med denna vers:

”En svårighet överväldigar inte två lättnader.”2

Det är ett besked från Allâh (´azza wa djall) och Hans besked är det fullkomligaste och trovärdigaste besked som inte bryts. Varje gång du råkar ut för en svårighet ska du vänta på en lättnad.

Lättnaden i religiösa frågor är uppenbar. Be stående, om du inte kan ber du sittande, om du kan ber du liggande. Om du kan fasta och är hemmastadd, fastar du. Annars låter du bli. Om du är resande låter du bli att fasta. Om du kan vallfärda, gör du det. Annars är du inte ålagd att vallfärda. Du får till och med avbryta din vallfärd om du inlett den och sedan råkat ut för något som omöjliggör fortsatt vallfärd; häv din vallfärd och slakta baserat på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Allâhs ära; men om omständigheterna hindrar er, ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva.”3

Med andra ord underlättas alla svårigheter i dyrkan.

Detsamma gäller Allâhs beslut och öde. Om Allâh beslutar att människan ska råka ut för svårigheter, fattigdom, ångest och så vidare, så ska hon inte tappa hoppet. Ty med svårigheter följer lättnad. Lättnaden kan vara materiell. Exempelvis kan en människa först vara fattig varefter Allâh berikar henne. En annan kan först vara sjuk varefter Allâh botar henne. Det är exempel på en materiell lättnad. Lättnaden kan också vara immateriell där Allâh underlättar tålamod för människan. Det är också en lättnad. Om Allâh bistår dig med tålamod underlättas din svårighet. Svårigheter som kan krossa berg blir lätta för dig tack vare det tålamod som Allâh har begåvat dig med. Därtill handlar lättnad inte bara om att svårigheter försvinner till fullo; lättnad handlar också om att Allâh hjälper människan med tålamod så att hon finner svårigheter enkla. Vi säger detta eftersom vi litar på Allâhs löfte.

194:5-6

2Mâlik (2/446), Ibn Abî Shaybah (5/335), al-Bayhaqî (7/205) och al-Hâkim (2/301).

32:196