Gjorde ´Umrah utan att raka eller klippa håret

Fråga: Vi är en grupp som förrättade ´Umrah genom att göra Tawâf och Say´ utan att raka eller klippa våra hår eftersom en resekamrat sade så till oss. När vi kom hem fick vi reda på att det är obligatoriskt att raka eller korta håret. Vad är vi och vår resekamrat ålagda nu?

Svar: Den korrekta åsikten är att det är obligatoriskt att raka eller klippa håret. Var och en av er är härmed ålagd att slakta ett lamm i Makkah som han delar ut till de fattiga i Haram utan att äta något av det.

Angående personen som gav er ett ignorant utslag, så har han fallit i en stor orättvisa. Allâh (ta´âlâ) förknippar tal om Honom utan kunskap med avguderi. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte kan veta.”1

Han är alltså ålagd att be Allâh om förlåtelse och ångra sig inför Honom.

17:33