Gjorde Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb Takfîr på individer?

publicerad
28.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir

Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Fråga: Är det känt att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) gjorde Takfîr på individer och vad är det för nytta med kapitlet om avfall?

Svar: Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och andra lärda och imamer gör Takfîr på den vars otro bevisas av Qur’ânen och Sunnah och inte ursäktas. Han skall alltså inte ha någon ursäkt. Först och främst ger man honom bevis för att hans handling är otro. Därefter skall man se till att han inte ursäktas med någon av de kända ursäkterna som okunnighet, tvång, missförstånd eller någon annan.  Shaykh Muhammad följde Salafs metodik. Han uppfann inget eget.