Gjorde inte Sudjûd pga. läsning med imam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: Jag bad Fadjr i Haram i Makkah. Då imamen gick ned i Sudjûd på grund av en vers som fordrar det, trodde vi att han gick ned i Rukû´ varvid vi gick ned i Rukû´. Sedan insåg vi att vi inte hade gjort denna Sudjûd. Vad åligger oss nu?

Svar: Ingenting. Den Sudjûd är bara rekommenderad.