Gjorde inte Sa´y efter Tawâf

Fråga: En menstruerande kvinna kom till Makkah för att utföra Qirân-vallfärden. Dagen innan ´Arafah-dagen gjorde hon Sa´y mellan Safâ och Marwah varefter hon fulländade vallfärdens handlingar. Efter att hon hade blivit ren gjorde hon Tawâf runt Ka´bah utan att göra Sa´y en andra gång. Vad är domen för hennes handling?

Svar: Hennes Sa´y är ogiltig. Sa´y är en av vallfärdens pelare. Hon gjorde inte Sa´y efter Tawâf. Således måste hon åka till Makkah nu och göra Sa´y. Hon skall inte anse att hon har frigjort sig en andra frigörelse.