Gjorde al-Bukhârî och adh-Dhahabî fel?

Du får berätta för människorna om en innovatör och att han besitter villfarelser utan att nämna någon av hans goda handlingar. Du behöver aldrig nämna någon av hans goda handlingar. Den som nämner goda handlingar i samband med en varning förstör syftet med varningen. Det leder till en motsatt effekt och lurar människorna.

Ibn Taymiyyah och andra har citerat samstämmighet om att det är tillåtet att fördöma, kritisera och varna för dessa människor. Det är inget fel med det.

Ta kritiserande böcker som al-Bukharîs ”adh-Dhu´afâ’”, an-Nasâ’îs ”adh-Dhu´afâ’ wal-Matrûkûn”, Ibn ´Adiyys och andra böcker. Ta adh-Dhahabîs tre böcker ”al-Mîzân”, ad-Dîwân” och ”al-Mughnî”. Alla handlar om kritik och förtal. Varför? Avvek adh-Dhahabî och gjorde en stor synd? Avvek al-Bukhârî från islams metodik? Gjorde an-Nasâ’î, al-´Uqaylî och alla andra det? Vägledde inte Allâh dem till denna metodik?

Vi söker skydd hos Allâh. Härmed anklagas imamerna för villfarelse. Detta är ett angrepp på islams lärda. Alla lärda nämner felen utan att nämna de goda sidorna. Ahl-us-Sunnah och de lärda nämner Ahl-ul-Bid´as fel utan att nämna någon av deras goda handlingar. Deras böcker är fulla av det. Trosrelaterade böcker benämnda ”as-Sunnah” är fulla av förtal av individer och sekter som råd till samfundet.