Givmilda Qur’ânen är Allâhs tal

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/289)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

”Detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! – om att detta är givmild Qur’ân.”1

Detta åsyftar Skriften som svordomen refererar till. Den är nobel och ädel, ty den är Allâhs tal. Vissa uttolkare menar att Qur’ânen är givmild (كَرِيمٌ) eftersom den skänker godhet i stora mängder.

156:76-77