Gissar sig fram till handelsvarors värde

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/232)

Fråga: Det kan vara omöjligt, eller för svårt, för en affärsman att räkna ut värdet på sina handelsvaror. Får han gissa sig fram?

Svar: Det är inte tillåtet att gissa sig fram. Det är bara tillåtet att gissa sig fram gällande skörd och, enligt vissa lärde, sädesslag. Det går inte att gissa sig fram när det kommer till egendomar eftersom de varierar. Här måste en människa göra sitt yttersta och vara på den säkra sidan. När hon räknar ut att varorna har ett värde av exempelvis 120, betalar hon allmosa på 120 för att rena sitt samvete.