Giltigt dopp

121 – Jag frågade min fader om den sexuellt orene som doppar sig i vatten. Han svarade:

Om han därtill sköljer munnen och snyter näsan är doppet giltigt. Om han inte sköljer munnen och snyter näsan är doppet ogiltigt.”

122 – Jag frågade min fader:

Hur många gånger ska han skölja munnen och snyta näsan?” Han svarade: ”Tre eller två gånger.”