Gills skilsmässan som härrör från en person som lider av tvångstankar?

Fråga: Gills skilsmässan som härrör från en person som lider av tvångstankar?

Svar: Det skall tas upp med en muftî eller en domare. Frågor relaterade till skilsmässa måste bekräftas och verifieras. Personen som har skilt sig måste vara närvarande hos denne muftî eller domare.