Gillar Salafiyyûn, al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Jag tycker om Salafiyyûn för att de söker kunskap, al-Ikhwân al-Muslimûn för att de begriper politik och Djamâ´at-ut-Tablîgh för att deras kall gagnar folk mest.

Svar: Om detta är på riktigt, så är du i behov av att behandla dig själv. Ty du är förvirrad. En muslim får inte vara förvirrad i den bemärkelsen att han dels inte känner sanningen, dels inte inser att han är ignorant och ändå ger ut domar.

Han gillar Salafiyyûn för att de söker kunskap. Dygden som han ser hos Salafiyyûn räcker. För att bevisa en persons ära räcker det att han söker kunskap.

Han gillar också den omnämnda gruppen därför att den förstår politik. Förstår du politik så att du kan säga att de förstår politik? Om du hade förstått politik skulle du aldrig ställt denna fråga. Du är en stackare som behöver undervisning.

Detsamma tycker han om dem vars kall är nyttigast. Vilket kall?

Sammanfattningsvis verkar frågan vara ställd av en förvirrad individ. Vad säger du? Lär dig och sluta vara förvirrad. Det är fel.