Gillar förtala folk – bevisa det!

adh-Dhahabî sade:

Muhammad bin Nâsir bin Muhammad… as-Sam´ânî sade:

Han tyckte om att tala illa om folk.”

Ibn-ul-Djawzî fördömde och förkastade det uttalandet och sade:

Han var en man av Hadîth, han kritiserade och berömde. Kan han inte skilja mellan kritik och baktal? Han utgör ett argument när det kommer till många historiska biografier.”

Därefter började Ibn-ul-Djawzî ge sig på Abû Sa´d och anklagade honom för fanatism mot Hanâbilah. Det stämmer dock inte. Helt klart var Ibn Nâsir fanatisk när han förtalade vissa lärda. Sluta hämnas dig själv. Abû Sa´d är kunnigare om historia än du och han har ett bättre minne än vad du och din lärare har.”

Han sade också om Ibn Nâsir:

Han var pålitlig, memorerade, religiös, bemästrande, stabil, språkkunnig och kunnig inom hadîther och deras kedjor. Han bad och läste mycket. Dock förtalade han folk.”

as-Sam´ânîs och adh-Dhahabîs ord kan diskuteras flitigt. Ibn Nâsir var ju pålitlig, religiös, memorerade, bemästrande och stabil, vilket adh-Dhahabî, as-Sam´ânî och andra sade. Att han kritiserade folk som förtjänar att kritiseras är ingen form av fanatism och lust, utan välvilja och varning. Den som säger något annat får bevisa att han talade om folk utan föreskrivna resonemang. Grundlösa påståenden tas inte emot och skall bara ignoreras.