Vigsel via mobiltelefon

Fråga: Får man gifta sig via mobiltelefonen?

Svar: En vigsel kräver närvaro och vittnen. Det finns risk för att en fars utspelas på mobiltelefonen. De kanske imiterar röster och ljuger. Närvaron är ett krav. Mannen, kvinnan, hennes förmyndare och två religiösa vittnen måste närvara. Därtill skall det finnas ett intyg som man tar med sig efteråt. Det är bra och en bekräftelse på äktenskapet som skyddar mot missbruk.