Giftermål utan förmyndare

Fråga: Vad är domen för att mannen gifter sig med en kvinna utan förmyndare?

Svar: Var detta giftermål baserat på en av imamernas åsikter eller inte?

Om det var utmed det första alternativet, är giftermålet giltigt. Det är däremot inte tillåtet att upprepa det på ett liknande sätt om han vet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt:

”Ett äktenskap är inte giltigt utan förmyndare.”

Om det är utmed det andra alternativet, är det otukt. Om han vet vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och ändå gifter sig på detta vis, har han begått otukt.

Fråga: Måste man skilja dem åt?

Svar: Ja, det måste man göra.

Fråga: Vad händer med barnen då?

Svar: De tillskrivs honom då det är ett tvetydigt äktenskap.