Giftermål utan bestämd brudgåva giltigt

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/198)

ash-Shâfi´î sade:

Allâh (´azza wa djall) sade:


لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً 

Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från kvinnorna, om ni ännu inte har rört dem och inte heller bundit er för brudgåvan.”1

Den versen argumenterar vi med för att bevisa att vigseln är giltig ehuru brudgåvan inte bestäms. Ty det går inte att skilja sig förrän ett äktenskap är giltigt.

12:236