Giftermål underlättar tillgivenhet till föräldrarna

Fråga: Jag vill gifta mig men låter bli att göra det för att jag befarar att giftermålet kommer att påverka mig tillgivenhet till min fader. Vad skall jag göra?

Svar: Det är fel. Giftermålet kan vara en anledning till tillgivenheten till föräldrarna. Om du gifter dig så gifter du dig utmed Allâhs befallning. En lydnad leder till en annan. Gift dig och gift dig snabbt. Kanske uppstår tillgivenheten till dina föräldrar när din hustru börjar ta hand om dem. Dock är det inte obligatoriskt för kvinnan att ta hand om sina svärföräldrar; det är en fin karaktär.