Giftermål under vänteperiod

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 255

1223 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som gifter sig med en kvinna som genomgår en vänteperiod utan sin vetskap. Han svarade:

”De ska separeras. Om han dessutom hann vara med henne i enrum, har hon rätt till brudgåva.”

Jag frågade:

”Ska hon genomgå den resterande vänteperioden från den förste mannen?”

Han svarade:

”Ja. Om hon inte är gravid genomgår hon den resterande vänteperioden från den förste mannen, sedan från den andra mannen. Skulle hon vara gravid och föda under den tiden, upphör hennes vänteperiod från den andra mannen varvid hon återupptar den resterande vänteperioden från den första mannen. Men om den andre mannen inte har hunnit vara i enrum med henne, ska hon varken få brudgåva eller genomgå någon vänteperiod.”