Giftermål under graviditet till följd av hor

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 297

Fråga: En man och en kvinna horar varefter hon blir gravid varvid de gifter sig under hennes graviditet. Tillskrivs barnet honom eller är det ett horbarn?

Svar: Barnet är ett horbarn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Barnet tillkommer madrassen och stenen tillkommer horaren.”

Det vill säga att barnet tillkommer modern och betraktas som ett horbarn. Att stenen tillkommer horaren betyder att han bara lider förlust, ångest och ingenting mer.