Giftermål under fattiga omständigheter

 ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 871-872

 

al-Mardâwî sade:

”Gift dig inte som fattig förutom vid nödfall. Njut istället av fastans sköld så att du vägleds och går rätt.”

Här görs ett anspråk på att inte gifta sig om man är fattig och inte kan ta hand om kvinnan. I detta fall skjuter man upp på giftermålet. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

”Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Allâh i Sin nåd drar försorg om dem.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ungdomar! Den av er som kan gifta sig skall göra det. Det får blicken att sänkas lättare och det är kyskare för könet. Och den som inte kan det skall fasta. Det är en sköld.”2

al-Mardâwî sade:

”… förutom vid nödfall.”

Det betyder att man skall gifta sig om man befarar otukt även om man är fattig. Detta skyddar hans kyskhet. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

”Och välj hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de fattiga skall Allâh i Sin godhet sörja för dem.”3

Om han fruktar otukt, åläggs han att gifta sig om han så inte klarar av att försörja kvinnan. Istället skall han ha en bra tanke om sin Herre (´azza wa djall). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer har Allâh tagit på Sig att hjälpa; en krigare för Allâhs sak, en slav som vill köpa sig fri  och en som gifter sig utav kyskhet.”4

Allâh kommer att hjälpa honom.

1 24:33

2 al-Bukhârî (5065).

3 24:32

4 at-Tirmidhî (1655) som sade:  ”God.” al-Albânî sade: ”God.” (Sahîh at-Tirmidhî (2/236))