Giftermål och studier

Fråga: Anses giftermål vara ett hinder för studierna då många studenter kan ha det resonemanget? Vad anser du om att en universitetsstuderande gifter sig?

Svar: Giftermål är inget hinder för studier om man kan försörja sig. Det är möjligt att det är ett hinder om man inte kan försörja sig och tvingas göra det. Trots det avråder vi inte honom från att gifta sig i detta tillstånd. Gift dig! Allâh kommer att ge dig och din familj det som ni är i behov av.  I hadîthen sägs det att Allâh har tagit på Sig att hjälpa tre stycken och att en av dem är personen som gifter sig för att bevara sin kyskhet. Gift dig även om du studerar. Måhända öppnar ditt giftermål dörren till ditt uppehälle, vilket vi kan se ibland.