Giftermål med systers di-syster

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1090-1091)

1506 – Min fader sade:

”En man har en son som ammas av en kvinna som också ammar en annan flicka. Mannen får gifta sig med henne. Hon är som hans sons syster.”

1507 – Han sade också:

”En kvinna ammar en mans syster och en flicka. Hon är hans systers syster. Han får lov att gifta sig med henne. Det är harmlöst att gifta sig med ens systers di-syster.”