Giftermål med släktingar

Fråga: Hanâbilah säger att det är bättre att inte gifta sig med släktingar. Finns det någon bekräftad Sunnah som stödjer eller motsäger det?

Svar: Vissa lärda har den åsikten på grund av två fördelar:

1 – Enklare för barnafödandet. Kvinnans rötter, som är från en stam, blandas med mannens rötter, som är från en annan stam, varpå barnet får de båda stammarnas drag.

2 – Bättre för släktbanden. Annars finns det risk att osämjan mellan makarna leder till att hela släkten hamnar i fejd och inte bara makarna. Dock gäller sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

Kvinnan gifts på grund av fyra anledningar; hennes egendom, hennes släktträd, hennes skönhet och hennes religion. Vinn därför kvinnan med religion – må dina händer täckas med sand.”

Detta gäller både den nära och avlägsna kvinnan. Vi vet alla att ´Alî bin Abî Tâlib gifte sig med Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhumâ) och de var sysslingar. Därför är det korrekt att inte bry sig om vem som är nära eller avlägsen, utan om det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rekommenderade:

Vinn därför kvinnan med religion – må dina händer täckas med sand.”