Giftermål med Nusayriyyah samt deras slakt och ostlöpe

Muslimerna är enade om att det inte är tillåtet att gifta sig med människor som Nusayriyyah eller äta av deras slakt.

Vad gäller deras ostar som består av deras slakts löpe1, så har de lärda två kända åsikter i frågan precis som med allt annat löpe som kommer från självdöda djur och löpet från elddyrkarnas slakt som sägs slakta sina djur. Domen för deras ost är som domen för de kristnas och andra otrognas ost. Det är en Idjtihâd-fråga. Den som följer blint får följa åsikten som han får.