Giftermål med morbror

Fråga: X har en dotter. Y har en syster. Y sade:

”Gift bort din dotter till mig så skall jag gifta bort min syster till dig.”

X gifte bort sin dotter till Y och hon födde en dotter. X fick en son. Får dessa två barn gifta sig med varandra?

Svar: Nej, pojken får inte gifta sig med flickan. Han är hennes morbror. Han är broder till hennes moder från hennes faders sida.