Giftermål med kvinnan efter att hon har blivit gravid

Publicerad: 2010-09-27
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2948

 

Fråga: En man har gjort otukt med en kvinna som sedan blev gravid med honom. Han vill nu gifta sig med henne efter att ha ångrat sig inför Allâh. Är det ett villkor att hon först föder?

Svar: Det är inte tillåtet att gifta sig med en kvinna som har begått otukt förrän två villkor uppfylls:

  1. Hon skall ångra sig uppriktigt för otukten och sluta upp med handlingen och bestämma sig för att inte upprepa det mer.
  2. Hon måste först genomgå sin vänteperiod (´Iddah) för att veta att hon inte är gravid via otukt. Perioden är tre menstruationsperioder.

Om dessa två villkor uppfylls, är det tillåtet att gifta sig med henne. De får dock inte gifta sig förrän hon ångrar sig. Allâh (ta´âlâ) sade:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

”Äktenskapsbrytaren tar inte någon annan än en äktenskapsbryterska eller en kvinna som dyrkar avgudar till hustru och ingen tar en äktenskapsbryterska till hustru utom en äktenskapsbrytare eller en avgudadyrkare. Sådana [förbindelser] är förbjudna för de troende.”1

Barnet är inte hans. Det tillskrivs inte honom. Det är hor. I och med att hon begår otukt, kan det likaväl vara från någon annan. Hur vet han att det är hans? Ett horbarn tillskrivs inte fadern. Det tillskrivs modern.

1 24:3