Giftermål med kvinna som inte ber

Fråga: Är det tillåtet att gifta sig med en kvinna som erkänner islam men inte ber?

Svar: Nej. Hon är otrogen. En kvinna som avsiktligt utelämnar bönen är otrogen.