Giftermål med judekristna kvinnor

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

”Tag inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende slavinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne.”1

De lärda har delade åsikter om denna vers.

Vissa av dem sade att Allâh förbjöd giftermål med hedniska kvinnor inklusive judekristna kvinnor. Därefter uppenbarades kapitlet ”al-Mâ’idah” och specificerade generaliseringen. Denna åsikt rapporteras från Ibn ´Abbâs, Mâlik, Sufyân bin Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Umar och al-Awzâ´î.

Andra menar att denna vers upphäver versen i kapitlet ”al-Mâ’idah” och att det är förbjudet att gifta sig med såväl judekristna kvinnor som med idoldyrkande kvinnor. Det är en av ash-Shâfi´îs två åsikter som också delas av andra lärda.

Att de säger att denna vers avskaffar versen i ”al-Mâ’idah” är inkorrekt eftersom kapitlet ”al-Baqarah” hör till de första uppenbarade kapitlen till skillnad från kapitlet ”al-Mâ’idah” som tillhör de senaste. Den första åsikten är den övervägande och delas av ´Uthmân bin ´Affân, Talhah, Djâbir, Hudhayfah, Sa´îd bin al-Musayyab, Sa´îd bin Djubayr, al-Hasan, Tâwûs, ´Ikrimah, ash-Sha´bî och adh-Dhahhâk, sade an-Nahhâs och al-Qurtubî. Detsamma sade Ibn-ul-Mundhir som även lade dit ´Umar bin al-Khattâb och sade:

”Det är inte autentiserat att någon från de första generationerna förbjöd det. Vissa lärda sade att ordet ”avgudadyrkare” tillämpas inte på Bokens folk eftersom Han (ta´âlâ) sade:

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ

”Varken de otrogna bland Bokens folk eller de som dyrkar avgudar ser med blida ögon att er Herre skänker er något av Sitt goda.”2

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

”De otrogna bland Bokens folk och avgudadyrkarna utestängdes inte förrän det klara vittnesbördet hade nått dem.”3

Och även om ordet ”avgudadyrkare” skulle omfatta Bokens folk, så är denna vers som sagt specificerad av versen i ”al-Mâ’idah”.

12:221

22:105

398:1