Giftermål med en bastard

Publicerad: 2010-09-27
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2939

 

Fråga: Är det giltigt att gifta sig med en kvinna som är bastard?

Svar: Det är tillåtet om hon är rättfärdig. Det är dock bättre att undvika det. Det finns risk att hon påverkas av sina mödrars karaktärer. Men vad gäller giltigheten, så är det giltigt om hon är rättfärdig.