Giftermål i fiendens land

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/838)

1119 – Jag frågade min fader om giftermål med en muslimsk kvinna i fiendens land. Han svarade:

Jag är inte heller förtjust i att han gifter sig med en muslimsk kvinna. Men om han verkligen måste och fruktar otukt, får han göra det. Däremot ska han inte försöka skaffa barn där.”