Giftermål eller vallfärd?

Fråga: En man vill vallfärda men har fortfarande inte gift sig. Vad skall han göra först?

Svar: Han skall först gifta sig om han befarar svårigheter om giftermålet skjuts upp. Exempel på denne är ungdomen med den starka lusten som befarar svårigheter om giftermålet skjuts upp. Här går giftermålet före vallfärden.

Om han däremot är helt vanlig och har inga problem med att härda, vallfärdar han först om vallfärden är obligatorisk för honom. Om vallfärden inte är obligatorisk för honom, låter han giftermålet gå före i alla fall så länge han är lustfylld. Detta gäller även om han inte har några problem med att härda. Ty giftermål utav lust är bättre än frivillig dyrkan, säger de lärda.