Giftermål efter hor tillåtet

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 168-171

Till dem som har en annan åsikt hör att:

265 – ´Alî bin ´Abdullâh berättade för oss: Yahyâ bin Zakariyyâ bin Abî Zâ’idah berättade för oss: Muhammad bin Ishâq underrättade oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

Medan Abû Bakr as-Siddîq var i moskén, kom en förvirrad man till honom och talade oklart. Abû Bakr sade till ´Umar: ”Gå och titta vad det är med honom. Det är något.” Mannen berättade att han hade gästats av en man varvid denne hade horat med hans dotter. ´Umar slog honom i bröstet och sade: ”Må Allâh förfula dig! Varför dolde du inte din dotter?” Abû Bakr lät dem pryglas varefter han vigde dem och utvisade dem ett helt år.”

266 – al-Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss: ´Ubaydullâh underrättade oss, från Nâfi´ som sade:

En man tvingade en slavinna till samlag varpå Abû Bakr pryglade honom men inte henne, plus att han utvisade honom ett helt år. Därefter vigde han dem. Sedan pryglade ´Umar dem varefter han utvisade den ene till Khaybar och den andra till Fadak.”

268 – Abû Bakr berättade för oss: Hafs berättade för oss, från Ash´ath, från az-Zuhrî som sade:

En oskuld man horade med en oskuld kvinna varpå Abû Bakr pryglade dem och utvisade dem. Ett år efteråt vigde han dem.”

269 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Abî Yazîd berättade för oss som återberättade sin fader som sade:

Sibâ´ bin Thâbit gifte sig med Mawhib bin Rabâhs dotter som hade en dotter med en annan man. Han själv hade en son med en annan kvinna. Sonen horade med dottern och dottern blev havande. Hon blev frågad och erkände. Fallet togs till ´Umar bin al-Khattâb och båda erkände. Han straffade dem varefter han månade om att ena dem, men killen ville inte.”

270 – ´Alî berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från al-Hakam bin Abân, från Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar, från Ibn Mas´ûd som sade om mannen som horar med en kvinna:

Han ska vilja henne väl.”

271 – ´Alî berättade för oss: ´Abdur-Razzâq bin Hammâm berättade för oss: Ma´mar berättade för oss: al-Hakam bin Abân underrättade mig:

Jag frågade Sâlim bin ´Abdillâh om mannen som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne. Sâlim svarade: ”Ibn Mas´ûd fick den frågan och svarade:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Det är Han som tar emot Sina slavars ånger och som förlåter och stryker ut dåliga handlingar; Han vet nämligen allt vad ni gör.”1

142:25