Giftermål efter hor förbjudet

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 165-168

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Horaren tar inte någon annan än en hora eller en kvinna som dyrkar avgudar till hustru och ingen tar en hora till hustru utom en horare eller en avgudadyrkare. Sådant är förbjudet för de troende.”1

Härom finns delade åsikter. Bland dem som anser att den man som horar med en kvinna och sedan gifter sig med henne, horar med henne så länge de lever ihop, hör att:

255 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Ayyûb, från Muhammad, från Sâlim bin Abîl-Dja´d som berättade att ´Abdullâh sade:

Om en av dem har horat, horar de båda två så länge de är tillsammans.”

256 – ´Alî berättade för oss: Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss, från Ayyûb, från Muhammad bin Sîrîn, från Sâlim bin Abîl-Dja´d som berättade att Ibn Mas´ûd sade om en man som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne:

De horar så länge de är tillsammans.”

257 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Abân bin Yazîd och Shu´bah berättade för oss: Qatâdah berättade för oss, från Sâlim bin Abîl-Dja´d, från sin fader som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade om en man som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne:

De horar så länge de lever tillsammans.”

258 – Hudbah berättade för oss: Hammâm berättade för oss: Qatâdah berättade för oss, från Sâlim bin Abîl-Dja´d, från sin fader som berättade att Ibn Mas´ûd sade:

De horar så länge de är tillsammans.”

259 – ´Abdul-Wâhid bin Ghiyâth berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Qatâdah, från Sâlim bin Abîl-Dja´d, från sin fader som berättade att ´Abdullâh sade:

De slutar inte hora så länge de är tillsammans.”

260 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Qatâdah och al-Hakam berättade för oss, från Sâlim bin Abîl-Dja´d, från sin fader som berättade att Ibn Mas´ûd sade om en man som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne:

De slutar inte hora.”

Qatâdah sade i sin formulering:

… så länge de är tillsammans.”

261 – Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Dâwûd, från ash-Sha´bî som sade:

Ibn Mas´ûd och ´Â’ishah sade om en man som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne: ”De horar så länge de är tillsammans.”

262 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Ismâ´îl, från ash-Sha´bî som berättade att ´Â’ishah sade:

De slutar inte hora så länge de är tillsammans.”

263 – Abû Bakr berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från ´Amr bin Marwân, från ´Abdur-Rahmân as-Sudâ’î som sade

En man kom till ´Alî och sade: ”Jag har en kvinnlig kusin som jag åtrår, och jag har varit med henne.” ´Alî sade: ”Om det var dolt – det vill säga samlag – går det inte, och om det var uppenbart – det vill säga kyss – är det harmlöst.”

264 – Abû Bakr berättade för oss: Asbât berättade för oss, från Mutarrif, från Abûl-Djahm, från al-Barâ’ som sade om en man som horar med en kvinna och sedermera gifter sig med henne:

De slutar inte hora.”

124:3