Gifter sig under Ihrâm

Fråga: Om en person gifter sig under Ihrâm. Är äktenskapet hor?

Svar: Nej, men det är tveksamt. Därför ska vigseln upprepas. Han är inte ålagd mer än så.