Gift utan förmyndarens lov

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 50

18 – Ahmad sade:

Om en man gifter sig med en kvinna utan hennes förmyndares lov och de får barn tillsammans, så är det bättre att de separeras.”

Abû ´Abdillâh sade:

Så sade Ibn-ul-Mubârak.”