Gift judinna konverterar till islam

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 250

1203 – Jag hörde Ahmad bli frågad om ett judiskt par där makan konverterar till islam. Han sade:

”De ska separeras.”

Det sades till Ahmad:

”Det finns ingen som kan separera dem. Kvinnan höll sig borta från mannen och hennes vänteperiod är numera över. Kan hon gifta om sig?”

Han svarade:

”Därom tvista de lärde.”