Gift dig inte med kvinnan förrän hon slutar arbeta

Publicerad: 2010-06-20
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (174)

 

Fråga: Får friaren begära från kvinnan vars hand han ber om att hon slutar arbeta?

Svar: Friaren har ingen makt över henne. Däremot skall han inte gifta sig med henne om hon arbetar utanför hemmet. Det är inte tillåtet för dig att be om hennes hand och gifta dig med henne om hon arbetar utanför sitt hem.