Gift dig inte med en man som dricker sprit

34 – Ahmad bin Shabbûyah. Han har framfört flera saker från vår imam däribland:

”Jag kom till Bagdad för att besöka kalifen och påbjuda och förbjuda honom. Jag gick hem till Ahmad bin Hanbal och rådfrågade honom. Han sade: ”Jag fruktar att du inte kommer att klara av det.”

Han berättade också att han hörde Ahmad säga:

”Om en man passar en kvinna sett till egendom och stamträd men dricker sprit, så skall hon inte giftas bort till honom. Han duger nämligen inte för henne.”